Ενεργειακοί Σύμβουλοι

Δείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν σε οικιακούς καταναλωτές, σε βιομηχανίες-βιοτεχνίες ή σε αγροτεμάχια. Η τεχνολογική εξέλιξη τους είναι ραγδαία και σε συνδυασμό με την προώθηση τους από τους εκάστοτε φορείς, τα έχει κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή ως επένδυση τα τελευταία χρόνια. Διαχωρίζονται σε διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά (σε στέγες/δώματα κτιρίων), αυτόνομα και υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα (για πλήρη απεξάρτηση από το ηλεκτρικό δίκτυο), φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής (ενεργειακός συμψηφισμός – net metering) και φωτοβολταϊκά πάρκα (σε αγροτεμάχια ή στέγες βιομηχανιών).

Αυτόνομα και υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα

Φωτοβολταϊκά συστήματα net metering

Η έννοια των φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής υφίσταται ήδη σε πολλές χώρες με τον όρο του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). Από τον Οκτώβριο του 2013 τίθεται σε ισχύ η δυνατότητα αυτοπαραγωγής ενέργειας στα κτίρια με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια καταγράφεται και διαχέεται εξολοκλήρου στο δίκτυο. Σε κάθε κύκλο μέτρησης, η παραγόμενη ενέργεια συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη με αποτέλεσμα το οικονομικό όφελος για τον παραγωγό, καθώς επίσης και τα συνεπαγόμενα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες →

Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες κτιρίων

Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα

Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ισχύος έως 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο οικιακός καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησαν και να έχουν ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες (ενεργειακές και περιβαλλοντικές) που παρέχουν στο δίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες →

Αυτόνομα και υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα

Αυτόνομα και υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν ιδανική επιλογή για εξοχικές κατοικίες, για σπίτια που δεν μπορούν να συνδεθούν με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ και για απομακρυσμένες τουριστικές επιχειρήσεις. Επίσης αποτελούν βέλτιστη λύση back-up για ένα νοικοκυριό ή μία επιχείρηση που θέλει σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος να έχει αυτονομία σε κάποια βασικά φορτία. Σε περίπτωση που η αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας δεν εξασφαλίζεται μόνο από τα φωτοβολταϊκά, μπορούν να μετατραπούν σε υβριδικά, με τη χρήση μιας εναλλακτικής πηγής ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες →

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Η νέα Νομοθεσία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε ότι αφορά στην αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη τους. Καθώς οι διαδικασίες αδειοδότησης έχουν απλοποιηθεί, δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εγκαταστήσουν επί εδάφους ή σε μια βιομηχανική στέγη, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, επωφελούμενοι από τις εγγυημένες τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες →

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πεντέλης 8, Δάφνη 172 36
Τηλ/Φαξ: 213 014 9996
info@energylab.gr
www.energylab.gr

Ευκαιρίες καριέρας

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην εταιρία μας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην διεύθυνση career@energylab.gr

Αναζήτηση
Εγγραφή στο Newsletter
Μείνετε σε επαφή