Ενεργειακοί Σύμβουλοι

Δείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε

Αν και τα τελευταία χρόνια όλα τα θέματα γύρω από τα ακίνητα έχουν απλοποιηθεί αρκετά, η συστηματική υποστήριξη μηχανικού στις περισσότερες περιπτώσεις καθίσταται απαραίτητη. Έτσι κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να έχει το δικό του έμπιστο σύμβουλο μηχανικό για να τον καθοδηγεί και να τον υποστηρίζει σε κάθε του ενέργεια. Η εταιρία μας είναι ένα σύγχρονο τεχνικό γραφείο, με άρτια εκπαιδευμένα στελέχη τα οποία είναι σε θέση να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο για εσάς. Παρέχουμε όλες τις συνήθεις υπηρεσίες τεχνικού γραφείου και μηχανικών, έχοντας ένα πλήρες δίκτυο συνεργατών (πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κτηματομεσίτες, κλπ), προσφέροντας ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Αυτό μας καθιστά ξεχωριστούς και μας διαχωρίζει από τα περισσότερα τεχνικά γραφεία.

Οικονομικές προσφορές υπηρεσιών μηχανικού

Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Για τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών από:

από 300 €

 • Αποτύπωση ακινήτου
 • Υπολογισμός προστίμου
 • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από την αρμόδια Πολεοδομία
 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
 • Έλεγχος στατικής επάρκειας
 • Σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος
 • Σύνταξη σχεδίων
 • Προσκόμιση αεροφωτογραφιών
 • Οριστική υποβολή δήλωσης

Περισσότερα →

Βεβαίωση μηχανικού
Για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών από:

από 90 €

 • Αυτοψία ακινήτου
 • Ενημέρωση ιδιοκτήτη για τυχόν αυθαιρεσίες
 • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από την αρμόδια Πολεοδομία
 • Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος
 • Σύνταξη υπεύθυνων δηλώσεων ιδιοκτήτη
 • Σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος για τις περιπτώσεις που απαιτείται
 • Οριστική υποβολή βεβαίωσης και διεκπεραίωση φακέλου
 • Η χαμηλότερη τιμή της αγοράς

Περισσότερα→

Άδειες δόμησης
Για την έκδοση άδειας δόμησης προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών από:

από 800 €

 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Στατική Μελέτη
 • Μελέτη ηλεκτρικών ρευμάτων
 • Μελέτη θέρμανσης και κλιματισμού
 • Μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ)
 • Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων
 • Μελέτη καύσιμου αερίου
 • Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας

Περισσότερα →

Άδειες λειτουργίας
Για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών από:

από 400 €

 • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων
 • Άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Άδειες για τραπεζοκαθίσματα
 • Άδειες μουσικής
 • Άδειες πρατηρίων καυσίμων
 • Άδειες για πλυντήρια αυτοκινήτων
 • Άδειες ιατρείων
 • Άδειες εκπαιδευτηρίων
 • Άδειες βιομηχανιών
 • Άδειες φαρμακείων
 • Άδειες ξενοδοχείων

Περισσότερα →

Εμπιστευτείτε τα ακίνητα σας σε έμπειρους μηχανικούς

Η εταιρία μας δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες για υπηρεσίες μηχανικού της σύγχρονης εποχής. Με έμφαση στην πελατοκεντρική αντίληψη και την οργάνωση, στεκόμαστε δίπλα σας για να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες. Καθώς το ακίνητο σας αποτελεί ένα από τα πιο βασικά σας περιουσιακά στοιχεία, δεσμευόμαστε σε μια παροχή ολοκληρωμένων και άρτια ποιοτικά υπηρεσιών οι οποίες υλοποιούνται με βάση τους Κανονισμούς που υπαγορεύουν η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Κατόπιν μελέτης των πραγματικών σας αναγκών, σας παρουσιάζουμε την καλύτερη δυνατής επιστημονική και οικονομική λύση μέσω στενής συνεργασίας και ενεργούς συμμετοχής σας στην όλη διαδικασία και διεκπεραιώνουμε τις εργασιες μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια προδιαγραφών και χωρίς υπερβάσεις συμφωνηθέντων χρόνων παράδοσης και προϋπολογισμού. Έτσι είμαστε σε θέση να αναλάβουμε κάθε είδους έργο από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό.

Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών με το Ν.4178/13

Με τις ρυθμίσεις του Ν.4178/2013 επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πολύπλοκο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης μέσα από την πολεοδομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική του διάσταση. Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, χρήσεις ή πολεοδομικές παραβάσεις να τις νομιμοποιήσουν ή να τις διατηρήσουν για τα επόμενα 30 χρόνια. Καταβάλλεται ειδικό πρόστιμο σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις εξασφαλίζοντας έτσι ότι το ακίνητο θα απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη και τις δικογραφίες. Ακίνητα που βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών δεν εντάσσονται στο νόμο. Άλλη βασική προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού μέχρι και 28/07/2011.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει εξολοκλήρου όλες τα στάδια της τακτοποίησης της ιδιοκτησίας σας. Εγγυόμαστε την απολύτως σύννομη ρύθμιση του ακινήτου σας και την άριστη ποιότητα και ακρίβεια των σχεδίων μας. Η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων σχεδίων πραγματοποιείται και παραδίδονται συγχρόνως με την βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, ενώ υπάρχει αναλυτική περιγραφή των φύλλων καταγραφής και των παραβάσεων πάνω σε αυτά με όλες τις απαραίτητες δηλώσεις μηχανικού για κάθε νόμιμη χρήση. Στο γραφείο μας τηρείται λεπτομερές αρχείο όλων των απαραίτητων εγγράφων και σχεδίων και είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή ζητηθούν.

Βεβαιώσεις νομιμότητας

Ο νόμος ορίζει πως «Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού». Η βεβαίωση μηχανικού πιστοποιεί ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθώς και ότι δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, συγκρίνοντας την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια. Η βεβαίωση μηχανικού αποτελεί την βεβαίωση νομιμότητας των υφιστάμενων κατασκευών και χρήσεων. Οι ως άνω βεβαιώσεις νομιμότητας έχουν ισχύ δύο (2) μηνών. Τα απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας είναι τα εξής:

 • Στέλεχος της οικοδομικής αδείας
 • Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
 • Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία ρύθμισης ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων, εφόσον υπάρχουν

Οι μηχανικοί της εταιρίας μας μετά από αυτοψία στο ακίνητο, αναλαμβάνουν με ταχύτητα και υπευθυνότητα την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού ή βεβαίωσης νομιμότητας καθώς και τη σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος και ενεργειακού πιστοποιητικού που ενδέχεται επίσης να απαιτούνται για τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Οικοδομικές άδειες – Άδειες εργασιών μικρής κλίμακας

Η οικοδομική άδεια ή όπως ονομάζεται πλέον άδεια δόμησης αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την σύνταξη μελετών και έκδοση εγκρίσεων από διαφορετικούς φορείς και αρχές του δημοσίου. Ως προς το περιεχόμενο της, εξασφαλίζει την ποιότητα για την άρτια ολοκλήρωση ενός οικοδομικού έργου. Ως προς την διαδικασία, επιβάλει την σύμπραξη και συγχρονισμό μηχανικών διαφορετικών ειδικοτήτων. Το δυναμικό της εταιρίας μας συγκροτούν αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι και τοπογράφοι, διαθέτοντας παράλληλα τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών. Η εταιρία μας, έχοντας βαθιά γνώση της υφιστάμενης πολεοδομικής νομοθεσίας και εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής αδείας παρέχοντας μια άρτια και ολοκληρωμένη λύση. Η οικοδομική άδεια ανάλογα με το περιεχόμενο, την φύση και το μέγεθος των εργασιών διαφοροποιείται σε άδεια δόμησης και έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Η διαδικασία που ακολουθεί η εταιρία μας για την έκδοση άδειας δόμησης, είναι η εξής:

 • Μας φέρνετε φωτογραφίες από το οικόπεδο σας, καθώς και το τοπογραφικό του διάγραμμα, εφόσον υπάρχει. Εάν η μελέτη αφορά σε αναθεώρηση της άδειας δόμησης φέρτε μας το αντίγραφο του φακέλου που έχει κατατεθεί στην πολεοδομία.
 • Συζητάμε για τις πραγματικές ανάγκες της κατοικίας σας και σας ενημερώνουμε για ένα ενδεικτικό κόστος έκδοσης της άδειας
 • Προετοιμάζουμε και σας παρουσιάζουμε τα αρχικά σχέδια της κατοικίας, όπως προέκυψαν από τις ανάγκες σας και τους περιορισμούς της γεωμετρίας του οικοπέδου. Σας δίνουμε το προσύμφωνο  στο οποίο προσδιορίζουμε το συνολικό κόστος της αδείας καθώς και την εκτίμηση του χρόνου που θα απαιτηθεί
 • Μετά από αυτοψία στο οικόπεδο, προβαίνουμε σε όσες αλλαγές χρειάζεται να γίνουν και οριστικοποιούμε όλα τα σχέδια. Επικυρώνεται η  οικονομική μας συμφωνία και ξεκινάμε τις διαδικασίες για την έκδοση της οικοδομικής αδείας
 • Στο χρόνο που απαιτείται για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια γίνονται οι υπόλοιπες μελέτες που απαιτούνται
Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Η άδεια λειτουργίας (Ειδική ή Άσκησης Δραστηριότητος) απαιτείται να εκδοθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να υποβληθεί στο οικείο Επιμελητήριο (που είναι γραμμένη ή εγγράφεται η επιχείρηση) σε περιπτώσεις άσκησης δραστηριότητος. Με γνώμονα το ελάχιστο δυνατό επιχειρηματικό ρίσκο του επενδυτή, η εταιρία μας αναλαμβάνει την καθοδήγηση στην επιλογή του κατάλληλου χώρου, του εξοπλισμού και του σχεδιασμού των εσωτερικών χώρων. Οι παρακάτω γενικές πληροφορίες – τα παρακάτω δεδομένα απαιτούνται σε πρώτη φάση για να κατανοήσουμε τη σχεδιαζόμενη επιχειρηματική σας δραστηριότητα και τον προβλεπόμενο χώρο, προκειμένου να σας υποδείξουμε την απαιτούμενη διαδικασία:

 • Περιγραφή δραστηριότητας.
 • Σχέδια χώρου (αντίγραφο εγκεκριμένης μελέτης – οικοδομική άδεια).
 • Συλλογή απαιτούμενων εγγράφων, όπως υπεύθυνες δηλώσεις, έναρξη άσκησης επαγγέλματος, απαιτούμενες βεβαιώσεις, άδεια άσκησης επαγγέλματος, κ.α.).
 • Αυτοψία χώρου

Σε συνέχεια της αυτοψίας ακολουθεί η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, η σύνταξη των εγγράφων και η από το Νόμο προβλεπόμενη διαδικασία αδειοδότησης. Ανάλογα με το είδους και τον τομέα της δραστηριότητάς σας, απαιτούνται οι ανάλογες διαδικασίες και μελέτες για την έκδοση της κατάλληλης άδειας λειτουργίας και εμπλέκονται διάφοροι ελεγκτικοί φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται η Διεύθυνση Ανάπτυξης, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, η Υγειονομική Υπηρεσία, ο Ε.Ο.Τ., και άλλοι. Ανά περιπτώσεις εμπλέκονται διάφοροι φορείς ακόμα και παράλληλα. Συνεπώς, η ειδική τεχνογνωσία, η γνώση της Νομοθεσίας αλλά και η εμπειρία στην έκδοση αδειών λειτουργίας κρίνονται ως απαραίτητα συστατικά για τη σωστή και έγκαιρη διεκπεραίωση της εκάστοτε υπόθεσης.

Αναλαμβάνοντας την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας για πάσης φύσεως επιχειρήσεις, η εταιρία μας προβαίνει με ταχύτητα και συνέπεια σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (μελέτες, συλλογή δικαιολογητικών εγγράφων, υποβολή αιτήσεων και διακίνηση φακέλων) για την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής.

 

Τι προσφέρει η εταιρία μας

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενός σύγχρονου τεχνικού γραφείου, προσφέροντας όλο το φάσμα των μελετών και εργασιών που απαιτούνται. Αναλαμβάνουμε πλήρως τη μελέτη, την αδειοδότηση και την έκδοσης πάσης φύσεως πιστοποιητικού για οποιαδήποτε περίπτωση. Για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, βασιζόμαστε στο άρτια εκπαιδευμένα στελέχη της εταιρίας μας και σε ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών. Σκοπός μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών με ταχύτητα και υπευθυνότητα, σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές.

Άδειες

 • Άδεια δόμησης
 • Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας
 • Άδεια λειτουργίας καταστημάτων
 • Άδεια μουσικής

Μελέτες

 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Στατική μελέτη
 • Μελέτη ΚΕΝΑΚ
 • Τοπογραφικό διάγραμμα

Πιστοποιητικά

 • Ενεργειακό πιστοποιητικό
 • Εξοικονόμηση κατ’ οίκον
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

 • Τακτοποίηση Ν.4178/13
 • Βεβαίωση μηχανικού
 • Κατανομή δαπανών
 • Αποτύπωση ακινήτου

Ενδιαφέρεστε για κάποια από τις ανωτέρω υπηρεσίες που προσφέρουμε;

Αν ενδιαφέρεστε για κάποια από τις υπηρεσίες μηχανικού που προσφέρουμε, συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία της φόρμας και ένας μηχανικός της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για μια αυτοψία στον χώρο σας και να σας ετοιμάσει δωρεάν μια οικονομική προσφορά!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πεντέλης 8, Δάφνη 172 36
Τηλ/Φαξ: 213 014 9996
info@energylab.gr
www.energylab.gr

Ευκαιρίες καριέρας

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην εταιρία μας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην διεύθυνση career@energylab.gr

Αναζήτηση
Εγγραφή στο Newsletter
Μείνετε σε επαφή