Ενεργειακοί Σύμβουλοι

Δείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε

Αν και τα τελευταία χρόνια όλα τα θέματα γύρω από τα ακίνητα έχουν απλοποιηθεί αρκετά, η συστηματική υποστήριξη μηχανικού στις περισσότερες περιπτώσεις καθίσταται απαραίτητη. Έτσι κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να έχει το δικό του έμπιστο σύμβουλο μηχανικό για να τον καθοδηγεί και να τον υποστηρίζει σε κάθε του ενέργεια. Η εταιρία μας είναι ένα σύγχρονο τεχνικό γραφείο, με άρτια εκπαιδευμένα στελέχη τα οποία είναι σε θέση να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο για εσάς. Παρέχουμε όλες τις συνήθεις υπηρεσίες τεχνικού γραφείου και μηχανικών, έχοντας ένα πλήρες δίκτυο συνεργατών (πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κτηματομεσίτες, κλπ), προσφέροντας ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Αυτό μας καθιστά ξεχωριστούς και μας διαχωρίζει από τα περισσότερα τεχνικά γραφεία.

Οικονομικές προσφορές υπηρεσιών μηχανικού

Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Για τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών από:

από 300 €

 • Αποτύπωση ακινήτου
 • Υπολογισμός προστίμου
 • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από την αρμόδια Πολεοδομία
 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
 • Έλεγχος στατικής επάρκειας
 • Σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος
 • Σύνταξη σχεδίων
 • Προσκόμιση αεροφωτογραφιών
 • Οριστική υποβολή δήλωσης

Περισσότερα →

Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ
Για την ένταξη στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Εξοικονομώ προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών από:

καλέστε για τιμή!

 • Αυτοψία ακινήτου
 • Ενημέρωση ιδιοκτήτη για τυχόν αυθαιρεσίες
 • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από την αρμόδια Πολεοδομία
 • Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος
 • Σύνταξη υπεύθυνων δηλώσεων ιδιοκτήτη
 • Σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος για τις περιπτώσεις που απαιτείται
 • Οριστική υποβολή βεβαίωσης και διεκπεραίωση φακέλου

Περισσότερα→

Βεβαίωση μηχανικού
Για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών από:

από 90 €

 • Αυτοψία ακινήτου
 • Ενημέρωση ιδιοκτήτη για τυχόν αυθαιρεσίες
 • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από την αρμόδια Πολεοδομία
 • Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος
 • Σύνταξη υπεύθυνων δηλώσεων ιδιοκτήτη
 • Σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος για τις περιπτώσεις που απαιτείται
 • Οριστική υποβολή βεβαίωσης και διεκπεραίωση φακέλου

Περισσότερα→

Άδειες δόμησης
Για την έκδοση άδειας δόμησης προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών από:

από 800 €

 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Στατική Μελέτη
 • Μελέτη ηλεκτρικών ρευμάτων
 • Μελέτη θέρμανσης και κλιματισμού
 • Μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ)
 • Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων
 • Μελέτη καύσιμου αερίου
 • Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας

Περισσότερα →

Εμπιστευτείτε τα ακίνητα σας σε έμπειρους μηχανικούς

Η εταιρία μας δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες για υπηρεσίες μηχανικού της σύγχρονης εποχής. Με έμφαση στην πελατοκεντρική αντίληψη και την οργάνωση, στεκόμαστε δίπλα σας για να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες. Καθώς το ακίνητο σας αποτελεί ένα από τα πιο βασικά σας περιουσιακά στοιχεία, δεσμευόμαστε σε μια παροχή ολοκληρωμένων και άρτια ποιοτικά υπηρεσιών οι οποίες υλοποιούνται με βάση τους Κανονισμούς που υπαγορεύουν η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Κατόπιν μελέτης των πραγματικών σας αναγκών, σας παρουσιάζουμε την καλύτερη δυνατής επιστημονική και οικονομική λύση μέσω στενής συνεργασίας και ενεργούς συμμετοχής σας στην όλη διαδικασία και διεκπεραιώνουμε τις εργασιες μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια προδιαγραφών και χωρίς υπερβάσεις συμφωνηθέντων χρόνων παράδοσης και προϋπολογισμού. Έτσι είμαστε σε θέση να αναλάβουμε κάθε είδους έργο από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό.

Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ

Στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Επιλέξιμη κατοικία είναι εφόσον:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει πλέον 7 κατηγορίες:

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές ότι οι νέες κατηγορίες προστίθενται βάση των κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων των ωφελούμενων. Προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος-έως και 2 παιδιά) και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. Η 7η κατηγορία αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της λήψης άτοκου δανείου. Η μεγάλη τομή που εισάγει το νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», είναι η αποσύνδεση της υποχρέωσης λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Συνεπώς η λήψη δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα παραπάνω κριτήρια. Μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
 2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
 5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

 • ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
 • επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα
 • επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες
Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών με το Ν.4495/17

Με τις ρυθμίσεις του Ν.4495/17 επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πολύπλοκο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης μέσα από την πολεοδομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική του διάσταση. Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, χρήσεις ή πολεοδομικές παραβάσεις να τις νομιμοποιήσουν ή να τις διατηρήσουν για τα επόμενα 30 χρόνια. Καταβάλλεται ειδικό πρόστιμο σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις εξασφαλίζοντας έτσι ότι το ακίνητο θα απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη και τις δικογραφίες. Ακίνητα που βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών δεν εντάσσονται στο νόμο. Άλλη βασική προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού μέχρι και 28/07/2011.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει εξολοκλήρου όλες τα στάδια της τακτοποίησης της ιδιοκτησίας σας. Εγγυόμαστε την απολύτως σύννομη ρύθμιση του ακινήτου σας και την άριστη ποιότητα και ακρίβεια των σχεδίων μας. Η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων σχεδίων πραγματοποιείται και παραδίδονται συγχρόνως με την βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, ενώ υπάρχει αναλυτική περιγραφή των φύλλων καταγραφής και των παραβάσεων πάνω σε αυτά με όλες τις απαραίτητες δηλώσεις μηχανικού για κάθε νόμιμη χρήση. Στο γραφείο μας τηρείται λεπτομερές αρχείο όλων των απαραίτητων εγγράφων και σχεδίων και είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή ζητηθούν.

Βεβαιώσεις νομιμότητας

Ο νόμος ορίζει πως «Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού». Η βεβαίωση μηχανικού πιστοποιεί ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθώς και ότι δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, συγκρίνοντας την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια. Η βεβαίωση μηχανικού αποτελεί την βεβαίωση νομιμότητας των υφιστάμενων κατασκευών και χρήσεων. Οι ως άνω βεβαιώσεις νομιμότητας έχουν ισχύ δύο (2) μηνών. Τα απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας είναι τα εξής:

 • Στέλεχος της οικοδομικής αδείας
 • Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
 • Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία ρύθμισης ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων, εφόσον υπάρχουν

Οι μηχανικοί της εταιρίας μας μετά από αυτοψία στο ακίνητο, αναλαμβάνουν με ταχύτητα και υπευθυνότητα την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού ή βεβαίωσης νομιμότητας καθώς και τη σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος και ενεργειακού πιστοποιητικού που ενδέχεται επίσης να απαιτούνται για τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Οικοδομικές άδειες – Άδειες εργασιών μικρής κλίμακας

Η οικοδομική άδεια ή όπως ονομάζεται πλέον άδεια δόμησης αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την σύνταξη μελετών και έκδοση εγκρίσεων από διαφορετικούς φορείς και αρχές του δημοσίου. Ως προς το περιεχόμενο της, εξασφαλίζει την ποιότητα για την άρτια ολοκλήρωση ενός οικοδομικού έργου. Ως προς την διαδικασία, επιβάλει την σύμπραξη και συγχρονισμό μηχανικών διαφορετικών ειδικοτήτων. Το δυναμικό της εταιρίας μας συγκροτούν αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι και τοπογράφοι, διαθέτοντας παράλληλα τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών. Η εταιρία μας, έχοντας βαθιά γνώση της υφιστάμενης πολεοδομικής νομοθεσίας και εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής αδείας παρέχοντας μια άρτια και ολοκληρωμένη λύση. Η οικοδομική άδεια ανάλογα με το περιεχόμενο, την φύση και το μέγεθος των εργασιών διαφοροποιείται σε άδεια δόμησης και έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Η διαδικασία που ακολουθεί η εταιρία μας για την έκδοση άδειας δόμησης, είναι η εξής:

 • Μας φέρνετε φωτογραφίες από το οικόπεδο σας, καθώς και το τοπογραφικό του διάγραμμα, εφόσον υπάρχει. Εάν η μελέτη αφορά σε αναθεώρηση της άδειας δόμησης φέρτε μας το αντίγραφο του φακέλου που έχει κατατεθεί στην πολεοδομία.
 • Συζητάμε για τις πραγματικές ανάγκες της κατοικίας σας και σας ενημερώνουμε για ένα ενδεικτικό κόστος έκδοσης της άδειας
 • Προετοιμάζουμε και σας παρουσιάζουμε τα αρχικά σχέδια της κατοικίας, όπως προέκυψαν από τις ανάγκες σας και τους περιορισμούς της γεωμετρίας του οικοπέδου. Σας δίνουμε το προσύμφωνο  στο οποίο προσδιορίζουμε το συνολικό κόστος της αδείας καθώς και την εκτίμηση του χρόνου που θα απαιτηθεί
 • Μετά από αυτοψία στο οικόπεδο, προβαίνουμε σε όσες αλλαγές χρειάζεται να γίνουν και οριστικοποιούμε όλα τα σχέδια. Επικυρώνεται η  οικονομική μας συμφωνία και ξεκινάμε τις διαδικασίες για την έκδοση της οικοδομικής αδείας
 • Στο χρόνο που απαιτείται για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια γίνονται οι υπόλοιπες μελέτες που απαιτούνται

 

Τι προσφέρει η εταιρία μας

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενός σύγχρονου τεχνικού γραφείου, προσφέροντας όλο το φάσμα των μελετών και εργασιών που απαιτούνται. Αναλαμβάνουμε πλήρως τη μελέτη, την αδειοδότηση και την έκδοσης πάσης φύσεως πιστοποιητικού για οποιαδήποτε περίπτωση. Για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, βασιζόμαστε στο άρτια εκπαιδευμένα στελέχη της εταιρίας μας και σε ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών. Σκοπός μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών με ταχύτητα και υπευθυνότητα, σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές.

Άδειες

 • Άδεια δόμησης
 • Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας
 • Άδεια λειτουργίας καταστημάτων
 • Άδεια μουσικής

Μελέτες

 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Στατική μελέτη
 • Μελέτη ΚΕΝΑΚ
 • Τοπογραφικό διάγραμμα

Πιστοποιητικά

 • Ενεργειακό πιστοποιητικό
 • Εξοικονόμηση κατ’ οίκον
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

 • Τακτοποίηση Ν.4495/17
 • Βεβαίωση μηχανικού
 • Κατανομή δαπανών
 • Αποτύπωση ακινήτου

Ενδιαφέρεστε για κάποια από τις ανωτέρω υπηρεσίες που προσφέρουμε;

Αν ενδιαφέρεστε για κάποια από τις υπηρεσίες μηχανικού που προσφέρουμε, συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία της φόρμας και ένας μηχανικός της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για μια αυτοψία στον χώρο σας και να σας ετοιμάσει δωρεάν μια οικονομική προσφορά!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πεντέλης 8, Δάφνη 172 36
Τηλ/Φαξ: 213 014 9996
info@energylab.gr
www.energylab.gr

Ευκαιρίες καριέρας

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην εταιρία μας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην διεύθυνση career@energylab.gr

Αναζήτηση
Εγγραφή στο Newsletter
Μείνετε σε επαφή