Ενεργειακοί Σύμβουλοι

Δείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε

Στην Ελλάδα, όπου ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 40% περίπου της παραγόμενης ενέργειας και το κτιριακό απόθεμα είναι από τα πιο ενεργειακά σπάταλα στην Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) είναι πλέον υποχρεωτικός ο υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης ενός νέου κτιρίου (Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης) με βάση ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως επίσης και η καταγραφή της ενεργειακής ταυτότητας ενός υφιστάμενου κτιρίου (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).

Προσφορές έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Γραφεία, Καταστήματα

Για όλα τα γραφεία και καταστήματα προσφέρουμε την έκδοση του ΠΕΑ:

από 70 €

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 • Άμεση ενεργειακή επιθεώρηση
 • 3 σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης
 • Έκδοση ΠΕΑ σε 48 ώρες

Αγορά →

Διαμερίσματα

Για όλα τα διαμερίσματα πολυκατοικιών προσφέρουμε την έκδοση του ΠΕΑ:

από 50 €

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 • Άμεση ενεργειακή επιθεώρηση
 • 3 σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης
 • Έκδοση ΠΕΑ σε 48 ώρες
 • Αναλυτική οικονομοτεχνική προσφορά προτεινόμενων επεμβάσεων

Αγορά →

Μονοκατοικίες

Για όλες τις αυτόνομες κατοικίες προσφέρουμε την έκδοση του ΠΕΑ:

από 60 €

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 • Άμεση ενεργειακή επιθεώρηση
 • 3 σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης
 • Έκδοση ΠΕΑ σε 48 ώρες

Αγορά →

Πολυκατοικίες

Για όλες τις πολυκατοικίες προσφέρουμε την έκδοση του ΠΕΑ:

από 120 €

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 • Άμεση ενεργειακή επιθεώρηση
 • 3 σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης
 • Έκδοση ΠΕΑ σε 48 ώρες

Αγορά →

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων

Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων γίνεται από ανεξάρτητους πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες, που ονομάζονται Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι μετά τους απαραίτητους ελέγχους εκδίδουν το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου και προτείνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε ένα κτίριο, σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται μέτρα, τα οποία εφόσον εφαρμοστούν, θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, με άμεση συνέπεια το οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Το ΠΕΑ έχει ισχύ για 10 (δέκα) χρόνια, από την ημερομηνία έκδοσης του. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
Πότε απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ
Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

 • Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
 • Από 09/01/2011 για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα).
 • Από 09/01/2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
 • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ
 • Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική μόνο για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.
 • Εξαιρείται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ κάθε κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ
 • Εξαιρείται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ όλα τα κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια
  υγρών καυσίμων.
Κόστος ΠΕΑ
Για περιπτώσεις κατοικιών:

 • Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 €/τμ (ελάχιστο κόστος 200 €)
 • Όταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα): 2,0 €/τμ (ελάχιστο κόστος 150 €)
 • Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 €/τμ (ελάχιστο κόστος 200 €)

Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (πχ γραφεία):

 • έως 1000 τμ: 2,5 €/τμ (ελάχιστο κόστος 300 €)
 • πάνω από 1000τμ: 2,5 €/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 €/τμ για τα υπόλοιπα τμ
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ΠΕΑ
Για ακίνητα πριν το 1983:

 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος
 • Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη)
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)

Για ακίνητα μετά το 1983:

 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος
 • Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη)
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
 • Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων
 • Μελέτη Θερμομόνωσης
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)

 

Τι προσφέρει η εταιρία μας

Η εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα, παρέχοντας ανταγωνιστικές τιμές για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης. Για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, χρησιμοποιούμε προϊόντα με υψηλές αποδόσεις και αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, τα οποία προσφέρουν εγγυήσεις που φτάνουν ως και τα 25 χρόνια. Επιπλέον προσφέρουμε ολοκληρωμένα πακέτα υποστήριξης για όλη τη διάρκεια της επένδυσης σας, με στόχο την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία της, για όσο καιρό απαιτείται.

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου

 • Άμεση απόκριση σε αιτήματα επιθεωρήσεων
 • Εμπειρία στην καταγραφή δεδομένων
 • Δυνατότητα δημιουργίας νέων σχεδίων

Άμεση επεξεργασία στοιχείων

 • Έλεγχος των συλλεχθέντων στοιχείων
 • Επεξεργασία και καταχώρηση στοιχείων
 • Χρήση πιστοποιημένου λογισμικού

Σενάρια βελτίωσης κατάταξης

 • Οικονομοτεχνική μελέτη σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης
 • Δυνατότητα εκτέλεσης των προτεινόμενων εργασιών
 • Συνεργασία με αξιόπιστους και προμηθευτές υλικών

Υποβολή και έκδοση ΠΕΑ

 • Έκπτωση επί των ελάχιστων αμοιβών
 • Έκδοση ΠΕΑ εντός 48 ωρών
 • Αποστολή ΠΕΑ στον παραλήπτη

Χρειάζεστε άμεσα ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Αν έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ενός Ενεργειακού Πιστοποιητικού, συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία της φόρμας και ένας μηχανικός της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας ώστε να σας ενημερώσει για τη διαδικασία της Ενεργειακής Επιθεώρησης καθώς και τις ασυναγώνιστες τιμές που προσφέρουμε για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πεντέλης 8, Δάφνη 172 36
Τηλ/Φαξ: 213 014 9996
info@energylab.gr
www.energylab.gr

Ευκαιρίες καριέρας

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην εταιρία μας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην διεύθυνση career@energylab.gr

Αναζήτηση
Εγγραφή στο Newsletter
Μείνετε σε επαφή